Tietoa palvelusta

Kenelle Hyvä Työnantaja-palvelu on tarkoitettu ja mitä sen käyttö edellyttää

Hyvä Työnantaja -palvelu on tarkoitettu organisaatioiden sisäisen ja omatoimisen kehittämistoiminnan apuvälineeksi. Palvelu on tarkoitettu vähintään 20 henkeä työllistäville yksityisen ja julkisen sektorin työpaikoille. Palvelun tilaaja nimeää tilausvaiheessa organisaation vastuuhenkilön, joka saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen, jolla voi hallinnoida kyselyn käytännön toteutusta organisaatiossa.

Kyselyn toteuttamisen edellytyksenä on, että vastaajat voivat käyttää kyselyyn vastaamiseen tietokonetta, josta on pääsy internetiin.

Hyvä Työnantaja -palvelua voivat hyödyntää myös asiantuntijat, jotka käyttävät palvelua oman palvelunsa osana asiakasorganisaatioilleen. Edelleen kolmannelle osapuolelle hyödynnettävän palvelun käyttö edellyttää erillisen sopimuksen tekemistä Variantti Oy:n kanssa.

 

Kuinka Hyvä Työnantaja-palvelua käytetään

Henkilöstö vastaa Hyvä työnantaja -kyselyyn anonyymisti kyselyn tilaajan ennalta määrittelemänä aikana. Kyselyn perusosioon on mahdollista vastata suomen, ruotsin, englannin ja venäjän kielillä. Psykososiaalinen lisäkysymysosio on vielä tällä hetkellä vain suomen kielellä. Kyselyn tilaaja ei saa käyttöönsä yksittäisten vastaajien itsestään antamia taustatietoja. Kyselyn päätyttyä organisaatio saa kyselyn tulokset automaattisesti, mikäli vähintään 20 vastaajaa on täyttänyt lomakkeen.

Palvelusta on mahdollista saada vertailuraportti, jonka avulla tilaaja voi vertailla organisaation tuloksia muiden saman sektorin ja toimialan organisaatioiden tuloksiin. Sektorikohtaisen vertailuraportin tulostaminen on mahdollista kun vähintään 3 työpaikkaa samalta sektorilta on vastannut kyselyyn. Tämä vastaajamäärärajoitus koskee myös toimialakohtaisen vertailuraportin tulostusmahdollisuutta.

Kysely on mahdollista uusia vuosittain ja siten seurata, kuinka asiat organisaatiossa ovat kehittyneet.

 

Mihin kyselytyökalu perustuu

Hyvä Työnantaja -kyselylomake on rakennettu tieteellisen tutkimustiedon ja käytännön kokemusten perusteella. Se pohjaa laaja-alaiseen monitieteiseen tutkimustietoon. Kehitystyössä on otettu huomioon myös olemassa olevia hyvien työpaikkojen arviointimalleja sekä organisaatioiden pitkäjänteisen kehittämistyön kautta saatuja kokemuksia.

Kyselypalvelu on kehitetty Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksessa työskentelevän "Organisatoriset käytännöt ja muutokset työelämässä" -tutkimusryhmän toimesta. Palvelun psykososiaalista kuormittumista selvittävän lisäkysymysosion ja raportoinnin on kehittänyt Variantti Oy. Palvelun teknisestä toteutuksesta vastaa Mindcom Oy ja kaupallisesta toteutuksesta Variantti Oy.

Hyvä Työnantaja -kyselytyökalu perustuu 12 hyvän työnantajan kriteeriin ja se sisältää myös työhyvinvoinnin tarkastelua. Psykososiaalinen raportointi tarkastelee kuormitusta 11 eri näkökulmasta.

 

Hyvä Työnantaja -palvelun tuoma hyöty

Perusraportti sisältää monipuolista tietoa organisaation johtamisen tasosta, henkilöstötyytyväisyydestä, sitoutuneisuudesta ja organisaation ilmapiiristä ja laadusta. Peruskyselyä käyttäen tilaajaorganisaatio voi verrata omaa tasoaan saman toimialan keskiarvotietoihin. Tämä antaa paremman mahdollisuuden tarkastella organisaation tilannetta myös laajemmin kuin vain oman toiminnan näkökulmasta. Kyselyn toistaminen jaksoittain mahdollistaa myös organisaation tilanteen kehittymisen seurannan.

Psykososiaalisen riskitason raportti sisältää monipuolista tietoa työn sisällöstä ja kanssakäymisestä, työmäärästä ja työtahdista, työaikamuodosta, työn hallinnasta ja osallistumisesta, työympäristöstä ja työvälineistä, organisaation toiminnasta ja rakenteista, sosiaalisista suhteista, työroolista, työuran kehityksestä, työn ja yksityiselämän yhteensovittamisesta ja vielä tietoa kehityksen suuntaan liittyvän huolen tasosta.

 

Asiakaskohtaisen kyselyn mahdollisuudet ja hyödyt

Laadimme asiakkaan tarpeen mukaan toteutettuja ja lisäkyselyosioita ja raportointeja. Pystymme laatimaan nykytilasta tarvittaessa monipuolisia erikoisraportteja asiakkaan tarpeen mukaan muokattuina. Toimitamme tiedot vain sellaisella otannalla, että vastaajien anonymiteetti säilyy.

Asiakaskohtaisten kyselyjen osalta voimme ylläpitää oman ohjelmistoversion asiakkaan tulevaa käyttöä ajatellen. Jos asiakas haluaa toteuttaa kyselyn samanlaisena uudelleen seuraavana vuonna, voimme luoda Vertailuraportin, jolloin asiakas pääsee näkemään kehityksen suunnan eri aiheiden osalta, ja muutokset keskiarvojen osalta. Kyselyn uusinta tulee edullisemmaksi, koska asiakaskohtainen ohjelmisto on jo olemassa.

 

Aineiston hyödyntäminen tieteellisen tutkimuksen yhteydessä

Palveluun kertynyttä aineistoa hyödynnetään tieteellisissä tutkimuksissa eettisen tutkimustavan mukaisesti. Aineisto luovutetaan julkiselle tiedelaitokselle eri sopimuksesta ja sitä käsitellään niin, että yksittäisiä vastaajia tai organisaatioita ei ole mahdollista tunnistaa. Samoin aineiston pohjalta tehdyt tutkimukset ja julkaisut kirjoitetaan aina siinä muodossa, etteivät organisaatiot tai työntekijät ole tunnistettavissa.

Tieteellisiä tutkimustuloksia julkaistaan sekä tutkimuksen toteuttaneiden tiedelaitosten että Variantin SBM-Tietopalvelujen kautta. Näin organisaatiot voivat halutessaan hyödyntää myös tieteellistä lisätietoa toiminnan kehittämisen lisätueksi.

 

Pyydä meiltä tutustumispaketti ja tutustu kyselyyn!

Lisätietoja SBM-palvelujen myynnistä:
Sähköpostilla: myynti [at] variantti.fi
Taina Piispa, gsm: +358 40 751 2658

Hyvä työnantaja -kyselyyn vastanneiden määrä tällä hetkellä: 920 vastaajaa.
Palvelu avattu: 1.6.2009